Prądnik Biały - ul. Żwirowa i ul. Piaszczysta - Parafia NMP Matki Kościoła

 

Powstał w latach trzydziestych XX wieku z inicjatywy ówczesnego wójta gminy prądnickiej- Michała Tomsa. Zajmuje powierzchnię ok. 2 hektarów.

 

Źródło: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie - http://www.zck-krakow.pl/?pageId=23

sprzątanie nagrobków, sprzątanie grobów, opieka nad grobami, sprzątanie grobów kraków. Obsługujemy wszystkie krakowskie nekropolie. Najniższe ceny w Krakowie. MORTUS OPIEKA NAD GROBEM TWOICH BLISKICH. Nasze usługi obejmują Zapalenie zniczy obsypanie otoczenia grysem Ręczne mycie nagrobka wodą z delikatnym środkiem chemicznym Usuwanie piasku i kurzu Odśnieżanie w sezonie zimowym i sprzątanie grabienie Usunięcie starych kwiatów i zniczy Wyzbieranie śmieci, liści gałązek Wyrzucenie starych kwiatów, zniczy