Pleszów - ul. Igołomska - Parafia św. Wincentego w Pleszowie

 

Powstał początkiem XIX wieku po zamknięciu cmentarza przykościelnego. Zajmuje około 0,50 hektara powierzchni. Pochowano tutaj około 1000 zmarłych. Najstarsze epitafium pochodzi z 1873r. na grobie Wilhelminy z Stolców Stasiewicz.

 

Źródło: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie - http://www.zck-krakow.pl/?pageId=23

 

sprzątanie nagrobków, sprzątanie grobów, opieka nad grobami, sprzątanie grobów kraków. Obsługujemy wszystkie krakowskie nekropolie. Najniższe ceny w Krakowie. MORTUS OPIEKA NAD GROBEM TWOICH BLISKICH. Nasze usługi obejmują Zapalenie zniczy obsypanie otoczenia grysem Ręczne mycie nagrobka wodą z delikatnym środkiem chemicznym Usuwanie piasku i kurzu Odśnieżanie w sezonie zimowym i sprzątanie grabienie Usunięcie starych kwiatów i zniczy Wyzbieranie śmieci, liści gałązek Wyrzucenie starych kwiatów, zniczy