Został założony najprawdopodobniej pomiędzy rokiem 1784, kiedy to cesarz Józef II edyktem nakazał przenosić cmentarze z miejsc zamieszkanych, a rokiem 1794, z którego pochodzi najstarsza, znana jedynie z zachowanej fotografii, inskrypcja z grobu Agnieszki Drelinkiewiczówny.

Cmentarz dwukrotnie poszerzano w 1838 roku i w 1895 zwracając jednocześnie uwagę na konieczność jak najszybszego założenia nowego cmentarza, do czego doszło ostatecznie w 1900 roku. W kwietniu 1900 roku, stary cmentarz ostatecznie zamknięto, postanawiając chować tutaj jedynie osoby zasłużone dla Podgórza i posiadające grobowce rodzinne.

Do dziś przetrwało zaledwie 38 arów starego cmentarza podgórskiego, który w 1900 roku liczył 1,5 ha powierzchni.

W 2008 roku Stary i Nowy Cmentarz Podgórski zostały wpisane do Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE), czyli stowarzyszenia skupiającego najważniejsze cmentarze w Europie. W 2010 znalazły się na Europejskim Szlaku Kulturowym obejmującym 49 cmentarzy w 37 miastach położonych w 16 europejskich krajach.

Cmentarz jest otwarty w godzinach:

    7.00-18.00 (październik – marzec),
    7.00-20.00 (kwiecień – wrzesień).

źródło: na podstawie wikipedia.pl

sprzątanie nagrobków, sprzątanie grobów, opieka nad grobami, sprzątanie grobów kraków. Obsługujemy wszystkie krakowskie nekropolie. Najniższe ceny w Krakowie. MORTUS OPIEKA NAD GROBEM TWOICH BLISKICH. Nasze usługi obejmują Zapalenie zniczy obsypanie otoczenia grysem Ręczne mycie nagrobka wodą z delikatnym środkiem chemicznym Usuwanie piasku i kurzu Odśnieżanie w sezonie zimowym i sprzątanie grabienie Usunięcie starych kwiatów i zniczy Wyzbieranie śmieci, liści gałązek Wyrzucenie starych kwiatów, zniczy